आफ्नो कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी बन्द हुनेछ व्यापार गरिरहेको र रोजगार मान्छे । कम्पनी हुनेछ छैन अवस्थित एक पटक यो हटाइएको ('प्रहार' बन्द) देखि कम्पनीहरु मा दर्ता कम्पनीहरु घर छ । जब तपाईं एक कम्पनी

यसको सम्पत्ति हो तिर्नको लागि प्रयोग गर्न यसको ऋण मा. यदि त्यो पैसा भएको छैन बीच साझा शेयरधारकों द्वारा समय कम्पनी हटाइएको छ.