कसरी एक घर किराए

एक घर छ कहिलेकाहीं रूपमा लामो र बोझिलो खरीद रूपमाएक नयाँ घर । उचित योजना र मा-गहिराई अनुसन्धान आवश्यक छन् एक घर किराए आफ्नो कदम हेर्न उदाहरण को साधारण भाडा कागजातहरू. मा पढ्न.