कसरी को एक प्रतिलिपि प्राप्त गर्न एक छोडपत्र क्रम, प्रमाणपत्र सम्बन्धविच्छेद वा अन्य अदालत कागजात — मंत्रालय को अधिवक्ता सामान्यक्रम मा प्राप्त गर्न को प्रतिलिपि यी कुनै पनि कागजातहरू, तिनीहरूलाई देखि अदालत कार्यालय कहाँ यो प्रकरण सुरु भएको थियो । धाउन असमर्थ व्यक्ति मा, तपाईं सोध्न सक्छ एक प्रतिनिधि धाउन आफ्नो तर्फबाट वा तपाईँले लेख्न अदालत कार्यालय । तपाईं इच्छा हुन सक्छ कल गर्न अदालत कार्यालय मा अग्रिम गर्न सोध्न बारेमा कुनै पनि कदम आवश्यक छन् भन्ने प्राप्त गर्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि, एक शुल्क डलर