कानूनी समर्थन



कानूनी समर्थन

ढाँचा

भाग-समय (दूरी). प्रत्येक 12 वर्गहरु छ हेर्नुहोस् भिडियो (15 देखि एक घण्टा मिनेट), पढ्न पाठयपुस्तक अध्याय र धेरै अतिरिक्त लेख र निर्णय एक वा अधिक परीक्षण । पाठ्यक्रम छ, दुई अनिवार्य जिम्मेवारी को रूप मा निबन्धहरू संग एक क्रस-जाँच गर्नुहोस् ।

आवश्यकताहरु

यो पाठ्यक्रम आवश्यक कुनै विशेष ज्ञान र विशेष लागि डिजाइन गरिएको छ गैर-वकिल: टेक्नीसियन, अर्थशास्त्रियों, उद्यमिहरु र सुरु गर्न चाहन्छ जो कसैलाई आफ्नै व्यवसाय छ ।