कानूनी सल्लाह मा रोजगार व्यवस्थाकानूनी सल्लाह मा रोजगार व्यवस्था

अन्य शब्दहरू मा, कानूनी सल्लाह मा रोजगार व्यवस्था गर्छ कामदार र रोजगारदाता विनियमित गर्न श्रम सम्बन्ध र अन्य राम्ररी जोडिएको तिनीहरूलाई संग सम्बन्ध को चरित्र छ ।

प्राप्त सल्लाह, कर्मचारी विश्वस्त हुनेछ, भन्ने संस्था थियो उपचार उसलाई इमानदार भनेर उहाँले विरुद्ध बीमित चोट मा काम देखि, बेरोजगारी, र रिटायर को अन्त मा क्यारियर पथ छ । रोजगारदाताले नै सल्लाह उपयोगी हुनेछ भन्ने तथ्यलाई व्यापार हुनेछ बीमा देखि बेइमान कर्मचारीहरु, कि उत्पादन छैन अचानक अवैध भनेर जाँच गर्ने सबैलाई काम को उद्यम मा हुनेछ सामाजिक बीमा बिना कुनै पनि अतिरिक्त लागत र स्पष्ट विवेक अघि मानिसहरू र राज्य ।

कानूनी सल्लाह मदत गर्नेछ समाधान गर्न सम्बन्धित मुद्दाहरू बिरामी बिदा, निष्कासन, कर्मचारी, रोजगार, पुस्तकहरू, प्रसूति बिदा प्राप्त, बेरोजगारी लाभ र घाइते कार्यस्थल मा.

परामर्श दर्ता गरेका छन् हाम्रो वेबसाइट मा वकिल, जसको व्यावसायिकता कुरामा कुनै शंका छ, तर तपाईं आवश्यक भएमा गोप्य कानूनी सल्लाह मा रोजगार व्यवस्था एक परामर्श शुल्क भनेर सुनिश्चित, सबै व्यक्तिगत डेटा रहनेछ बीच तपाईं र तपाईंको वकील जो राख्नु हुनेछ सबै आफ्नो ज्ञान र अनुभव आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकारात्मक र रूपमा चाँडै सम्भव रूपमा