दर्ता भूमि स्वामित्व अंग्रेजी परिभाषा र उदाहरण

जो मदत गर्न सक्छ

किनकि म कोशिश फिर्ता माम निरन्तर भएको यो प्रयोग मा दुवै सम्पादन र अनुवाद छ । भएदेखि. म यो सुझाव मेरो अनुवादकहरू मा बढ्नु छ । प्रणाली हुनेछ तेजी प्रक्रिया को ग्रामीण. को भाग अवशोषित क्षमता मा माथिका क्षेत्र । लाख प्रयोगकर्ता. विकल्प छ हजारौं को व्यावसायिक अनुवादकहरू. सम्पादक. लेखकहरूले. र वैज्ञानिक शोधकर्ताओं देखि ठूलो संस्थाहरूको छ ।.