नागरिकताको अधिकार र जिम्मेवारीनागरिकता साधारण थ्रेड जडान कि सबै अमेरिकीहरू