निःशुल्क कानुनी सल्लाहकानूनी निःशुल्क परामर्श

स्थान र घण्टा सञ्चालन सहयोग मा संगठित बीच संघ को वकिल र न्याय मंत्रालय निःशुल्क कानूनी फार्मेसियों मा देखी सकिन्छ गृह पृष्ठ संघ को वकिल को छ ।

स्थान र घण्टा सञ्चालन निःशुल्क परामर्श को कार्यालय को कानूनी सेवा पाउन सकिन्छ गृह पृष्ठ मा, को ब्यूरो को कानूनी सेवा.

इस्तोनियन समाज को बहिरा प्रदान कानूनी सहायता अपांग मानिसहरूलाई लागि.

इस्तोनियन संघ संग व्यक्ति को व्यावसायिक रोगहरु प्रदान कानूनी सहायता अपांग मानिसहरूलाई लागि.