निःशुल्क कानूनी सहायतानिःशुल्क कानुनी सहयोग

को प्रावधान निःशुल्क कानूनी सहायता गर्नुपर्छ आधारित यस्तो सिद्धान्त रूपमा, निष्पक्षता, नागरिक समानता पहुँच गर्न सहयोग र गोपनीयता मा यसको प्रावधान छ ।

सहभागीहरू मा सार्वजनिक सिस्टम को मुक्त कानूनी सहायता कार्यकारी अधिकार र आफ्नो अधीनस्थ संस्थाहरु, कार्यकारी अधिकार को संविधान वस्तुहरूको, सरकार कानूनी कार्यालय, वकिल र