बौद्धिक सम्पत्ति — के हो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारअधिकार को लेखक को साहित्यिक र कलात्मक कामहरू (जस्तै पुस्तक र अन्य लेखोटहरूमा, संगीत रचनाओं, चित्र, मूर्तिकला, कम्प्युटर कार्यक्रम र), को लागि एक न्यूनतम वर्ष को अवधि को मृत्यु पछि को लेखक छ । पनि सुरक्षित माध्यम प्रतिलिपि र सम्बन्धित (कहिलेकाहीं रूपमा उल्लेख»छिमेकी») अधिकार को अधिकार को (

अधिक