मदत को एक परिवार वकीलमदत परिवार वकील

आधारभूत कानूनी कार्य जो परिवार मामिलामा परिवार छ

उहाँले मुख्य व्यवस्था जो मा विभिन्न वकीलहरु र वकिल मा रक्षा को गतिविधिलाई.

परिवार वकील वा वकील आवश्यक छ जब छन् निम्न प्रकार परिवार विवाद:

विवाह र परिवार सम्बन्ध को साथी;

बाहिर कानूनी सम्बन्ध»र छोराछोरीलाई»;

अन्य परिवार विवाद छ ।