र वकिल’यो देखिन्छ कि एक खण्ड को कानूनी समुदाय पाकिस्तान मा छ प्रदर्शनी कसरी लड्न छैन एक मामला छ । नवीनतम प्रदर्शन को यो थियो, जो साक्षी छ राउडी व्यवहार वकिल को धेरै पछिल्लो अवसरमा

किन कारण वकिल भएका छन् छ किनभने कुनै प्रविष्टि मापदण्ड छ ।