वकील सेवाहरूसेवा को एक वकील

शिकार बन्ने एक अपराध वा विषय को अभियोजन द्वारा व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसियों, मानिस स्पष्ट आवश्यक सहयोग को एक योग्य आपराधिक रक्षा वकील रक्षा हुनेछ भनेर, यो वैध अधिकार र चासो, चाँडै बन्द गर्न अवैध कार्यहरू को

एक राम्रो वकील आवश्यकता सुरुदेखि अन्त गर्न मदत गर्न आफ्नो ग्राहक समस्या सुलझाने मा, प्रयोग गर्न सबै आवश्यक साधन र तरिका यसको गतिविधिलाई रक्षा गर्न छ ।