वेबसाइट कानूनी सल्लाहवेबसाइट कानूनी सल्लाह

यो यति खराब हुन भने केही जवान वकिल बस गर्ने संचार मा ग्राहकहरु संग, साँच्चै प्रयास गर्न मानिसहरूलाई दिन केही राम्रो कानूनी सल्लाह लागि फ्री बिना, कुनै पनि जिम्मेवारी लागि परिणामहरू छ । यो धेरै बुरा छ ।

«धेरै व्यवस्था कम्पनीहरु» म मुद्रा को एक धेरै खर्च मा यति-भनिन्छ «वेबसाइट को पदोन्नति लागि» को «वाक्यांश निःशुल्क कानूनी सल्लाह लागि,» प्रत्येक क्लिक मा एक विज्ञापन तिनीहरूले तिर्न तयार हुन्छन् वास्तविक पैसा!