सल्लाहकार, वकील

वकिल (कानूनी सल्लाह)

सल्लाहकार वकिल कानुनी सल्लाह

र अन्य व्यक्ति

कर्मचारी. अधिक को समय छ जो परामर्श अन्य कर्मचारीहरु वा संस्थापकों को संगठन मा विभिन्न कानूनी मुद्दाहरू कार्यहरू (वा) को यस्तो कर्मचारीहरु वा संस्थापकों को संगठन.