सबै वकिल दुनिया मा! कानूनी क्याफे वकिल संग अनलाइन.


सहायक संयुक्त राज्य अमेरिका अधिवक्ता


एक सहायक संयुक्त राज्य अमेरिका अधिवक्ता एक वकील द्वारा कार्यरत संघीय सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका र काम को पर्यवेक्षण अन्तर्गत एक संयुक्त राज्य अमेरिका अधिवक्ता छ । मा थिए

सहायक संयुक्त राज्य अमेरिका वकीलहरु द्वारा कार्यरत अमेरिकी सरकार । को रूपमा अद्यावधिक तिनीहरूले कमाएका एक सुरूवात तलब डलर. विशेष सहायक संयुक्त राज्य अमेरिका वकीलहरु छन् अवैतनिक स्वयंसेवकहरु को स्थान पूरा नै जिम्मेवारीहरू सहायक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका वकीलहरु तर उद्देश्य छन् जवान वकिल खोजी 'व्यावसायिक विश्वसनीयता'.