एक कार खरीद

यो निर्णय गर्न एक कार किन्न, ट्रक, वा अन्य प्रकार वाहन को धेरै रोमाञ्चक हुन सक्छ. तर यो पनि हुन सक्छ स्नायु- रूपमा, यो सामान्यतया एक ठूलो खरीद लागि सबैभन्दा मान्छे । एक पटक तपाईं निर्णय गर्न एक कार किन्न धेरै छन्, अधिक निर्णय गर्न बनाउन । तपाईं निर्णय गर्न छ के मा वाहन बनाउन र मोडेल तपाईं किन्न चाहनुहुन्छ, साथै रूपमा, तपाईं चाहनुहुन्छ कि एक नयाँ कार वा एक प्रयोग कार । यी निर्णयहरू संग हात मा हात जाने कति र खर्च गर्न चाहनुहुन्छ मा एक कार, र के भुक्तान विकल्प काम हुनेछ तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो छ