के गर्छ शब्द ‘प्राविधिक विशेषज्ञता’ को अर्थ

कुनै पनि क्षेत्र मा, त्यहाँ छ एक प्राविधिक स्तर को काम आवश्यक पर्ने विशेष ज्ञान र सीप छ । यो सिकेका सकिन्छ मार्फत शिक्षा, अनुभव, वा दुवै