देखि एक वकील को लागि अनलाइन फ्री

कानूनी सल्लाह मुक्त अनलाइन भने तथापि, वकिल (वा वकिल) जसलाई तपाईं फर्केर मदत लागि, सहमत भएको छ तपाईं सल्लाह गर्न, तपाईं धेरै सावधान हुनुपर्छ, किनभने: सल्लाह हुन सक्छ, बाहिरको व्यावहारिक प्रयोग यो छ छैन प्रतिनिधित्व (उदाहरणका लागि, वकील भन्छन्, राम्रो तपाईं मा गरेको छ कि एक अवस्था वा छैन); जवाफ दिइएको छैन, पूर्ण मा जो खेल्न सक्छ एक ग्राहक एक क्रूर मजाक (सामान्यतया छन्, समस्याको समाधान, विवादित); सल्लाह प्रदान विशेषज्ञ, अयोग्य यस विषयमा (यो समस्या मात्र गर्न सक्छन्). माथि अंक जोगिन गर्न, तपाईं धेरै सावधान हुनुपर्छ, र पहिले तपाईं एक वकील परामर्श, गर्न धेरै जानकारी भेला बारे उहाँलाई (वा कम्पनी