मध्यस्थता वकिल

मध्यस्थता वकिल मध्यस्थता को कोर्ट आवश्यकता एक उत्कृष्ट ज्ञान को हालको कानून र भवन एक योग्य लाइन को रुचिहरूको सुरक्षा गर्न एक अपील को कोर्ट मध्यस्थता आवश्यक हुन सक्छ को एक मा निम्न अवस्थामा: पूरा गर्न आफ्नो दायित्व अनुबंध अन्तर्गत, त्यहाँ खतरा छ शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, दिवालियापन, द्वन्द्व खडा संग कर्मचारीहरु वा शेयरधारकों । क्षमता को मध्यस्थता अधिवक्ता समय सुहाउँदो पहुँच गर्न वकिल अनुमति हुनेछ अमेरिकी समाधान गर्न मध्यस्थता विवाद मा आफ्नो पक्षमा छ । हामी प्रदान गर्न, हाम्रो ग्राहकहरु को व्यापक सेवाहरू संग सुरक्षाका लागि को गतिविधिलाई मा निम्न अवस्थामा: विवाद बारे सम्पत्ति र सम्पत्ति अधिकार को सुरक्षा, हटान अवरोध