वकील सेवाहरू मूल्यहरु

वकील सेवाहरू दर अन्तर्गत को दिन को रोजगार वकील बुझाउँछ समय समयमा एक पात्रो दिन, जब एक वकील गर्छ विशिष्ट निर्देशन, को को प्रमुख, जुनसुकै को वास्तविक अवधि को आफ्नो काम गर्नुपर्छ । मा यो प्रावधान कानूनी सहायता वकील मा सप्ताहन्तमा र बिदाहरू प्रदान रूपमा राम्रो, कानुनी सहायता गर्न सम्बन्धित को प्रस्थान मा एक वकील अर्को ईलाका तिर्न छ छैन भन्दा कम डबल राशि । जब प्रदान कानूनी सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रस्थान को एक वकील देखि अर्को स्थान, भुक्तान को यात्रा र निर्वाह खर्च यस मामला मा कटिबद्ध गरिनेछ सम्झौता गरेर दलहरू, तर हुन सक्छ भन्दा कम लागत को वास्तविक